Update vanuit het jeugdbestuur

Beste leden, ouders en supporters,

Ondertussen zijn we weer begonnen aan de tweede seizoenshelft dan wel de voorjaarsreeks.

Grote clubactie

Aan het einde van 2019 heeft onze jeugd t/m JO17 deelgenomen aan de Grote clubactie. Dit was wederom een groot succes met een opbrengst van €4.475,50. Wij willen jullie allen bedanken voor je inzet en zijn ook trots op de betrokkenheid welke onze leden wederom hebben getoond!
De winnaars, welke de meeste loten hebben verkocht, worden tijdens de familiedag bekendgemaakt. Deze ontvangen, zoals eerder aangeven, een cadeaubon.

Wedstrijdsecretariaat

Recentelijk heeft Thijs Drost aangegeven per direct te stoppen als wedstrijdsecretaris van Heerenveense Boys. Dit heeft even wat onduidelijkheid gegeven voor wat betreft uitslagen en verzetten van wedstrijden. Ondertussen hebben een aantal vrijwilligers aangeboden de opengevallen vacature in te vullen. Meer info volgt op korte termijn.

Aanmeldprocedure

Gedurende het seizoen krijgen we veel aanmeldingen van nieuwe leden, met name in de jongste leeftijdsgroep. Om dit beheerbaarder, maar ook duidelijker te krijgen, gaan we hier een procedure voor aanmaken. De aanmeldingen komen nu via allerlei verschillende kanalen (app, website, mondeling) binnen. Deze procedure zal bij aanvang van het nieuwe seizoen actief zijn. Nieuwe leden moeten het gevoel hebben dat ze bij een vereniging komen waar ze met open armen worden ontvangen en het goed geregeld is.

Beleidsplan jeugdvoetbal

Momenteel zijn we druk doende een duidelijk en herkenbaar jeugdbeleidsplan te schrijven, welke past binnen de cultuur van onze vereniging. Hierbinnen willen we zowel de prestatieteams als de breedteteams kaders meegeven waarbinnen plezier en ontwikkeling van het individu voorop staat. Wel zal er voor de selectieteams gelden dat we, middels een opleidingsplan, de lat hoger gaan leggen. Het streven is om met ons eerste elftal op een zo hoog mogelijk niveau (1e klasse?) te acteren, maar om dat te realiseren dienen wij als jeugdafdeling te moeten zorgen voor een kwalitatieve jeugdopleiding. Denk hierbij aan trainingen op een goede ondergrond, veel trainingsuren maken, technisch kader welke de ruimte geboden wordt zich verder te ontwikkelen, maar ook het bewust worden van het moeten en willen leveren van een prestatie, zowel tijdens een training als wedstrijd.

Scouts

De komende maanden gaan een aantal interne scouts onze teams langs met het oog op volgend seizoen. Ze gaan trachten een goed en objectief beeld te vormen van ieder individu binnen onze jeugd. Hiermee hopen we bij de indeling voor het nieuwe seizoen tezamen met de scouts, leeftijdscoördinatoren, trainers en leiders een goed beeld te krijgen en een zo goed mogelijke indeling te maken.

Jeugdtrainers

De afgelopen periode heeft technisch jeugdcoördinator Hans Kroon tezamen met hoofd jeugdopleidingen Ronald de Boer gesprekken gevoerd met een aantal jeugdtrainers met het oog op seizoen 2020-2021. De komende periode gaan we benutten om met alle trainers gesprekken te voeren.

Ronald de Boer heeft in een eerder stadium aangegeven dat dit zijn laatste seizoen bij Heerenveense Boys is. Ronald heeft de ambitie om op een hoger niveau zich verder te ontwikkelen en wij wensen hem dan ook alle succes met het vinden van een club welke hierbinnen past.

Een aantal trainers heeft aangegeven graag verder te willen bij onze vereniging. Daarnaast zijn er twijfels, maar nemen we ook afscheid van trainers. De komende tijd gaan we bekijken welke invulling we hier aan gaan geven. We hopen een aantal vacatures intern te kunnen opvullen met enthousiaste trainers, waarbij we de mogelijkheid bieden, als beginnend trainer, een cursus c.q. opleiding te gaan volgen.

Nieuwe invulling hoofd jeugdopleiding

We hebben recent besloten de functie van hoofd jeugdopleidingen op te splitsen in:

  • Hoofd jeugdopleiding bovenbouw: JO19/MO19 t/m JO14/MO14;
  • Hoofd jeugdopleiding onderbouw: JO13/MO13 t/m JO7 (OC)

Deze wijziging past geheel binnen het jeugdbeleidsplan welke in seizoen 2020-2021 nog meer gestalte moet gaan krijgen.
Voor de functie van hoofd jeugdopleiding bovenbouw hebben we de wens deze te gaan combineren met het trainerschap van de JO19-1.
Dit is anders bij de hoofd jeugdopleiding onderbouw. Hierbij krijgt deze geen team meer onder zijn hoede. De hoofd jeugdopleiding onderbouw dient zich volledig en onafhankelijk bezig te houden met de ontwikkeling van trainers en spelers. Het geven van adviezen, aanreiken van oefenstof, evaluatiegesprekken voeren behoort onder andere tot zijn takenpakket. Dit met als doel de kwaliteit van onze jeugdopleiding op een nog hoger niveau te krijgen. Ook het aanbieden van cursussen behoort hierbij. Het specifieke verbeterdoel bespreken we tezamen met de trainer, waarbij we kijken wat hij nodig heeft om zich verder te ontwikkelen.

Binnenkort komen de vacatures online en op tweenul.nl.
Geïnteresseerden kunnen een mail sturen met motivatie naar onze voorzitter jeugdvoetbal.

Namens het jeugdbestuur v.v. Heerenveense Boys,

Folkwin Holtrop
Voorzitter jeugdvoetbal

Deel deze pagina

Laatste nieuws

Hoofdsponsor

Co-sponsoren

Overige sponsoren