Beste sportvrienden, spelers, leden en ouders,

Zoals 28 april gemeld is onze jongste leden t/m 12 jaar weer begonnen. Vanaf maandag 4 mei kan de jeugd 13 t/m 18 jaar ook weer beginnen. Door de aangepaste richtlijnen vanuit de Rijksoverheid mogen onze volwassen leden vanaf maandag 11 mei ook weer beginnen met de hervatting van de trainingen.

Alle leeftijdscategorieën dienen zich te houden aan de voor hun (vanuit de overheid) gestelde richtlijnen. Naast de algemene richtlijnen worden hieronder nog een aantal aanvullende richtlijnen benoemd. Aan een ieder het dringende verzoek je hieraan te houden!

Volwassenen vanaf 19 jaar

Vanaf maandag 11 mei mogen onze volwassen leden ook weer beginnen met het hervatten van de trainingen.

Aanvullende richtlijnen vanaf 19 jaar

 1. Voor de volwassenen vanaf 19 jaar geldt dat zij zich voor, tijdens en na het sporten aan 1,5 meter onderlinge afstand moeten houden, partijtjes kunnen dus niet worden gespeeld;
 2. Spelers die zich niet houden aan de geldende regels, moeten het terrein verlaten;
 3. Alleen trainingen in de vorm van conditie en techniek vormen zijn toegestaan, wedstrijden/competities en toernooien blijven verboden;
 4. Na de training gaan we als team tegelijk van het veld en gaan direct naar huis;
 5. Stap direct na thuiskomst onder de douche.

Jeugd vanaf 13 t/m 18 jaar (update 01-06)

Vanaf 1 juni is voor de spelers en speelsters in de leeftijdscategorie van 13 tot en met 18 jaar de afstandsbeperking opgeheven. Door het vervallen van de 1,5 meterregel binnen deze leeftijdscategorie zijn onderlinge partijtjes weer toegestaan.
Volledigheidshalve: Dit is de enige versoepeling welke wij doorvoeren als vereniging. De overige maatregelen blijven van kracht. Hiervoor verwijs ik jullie graag naar onderstaande schrijven op deze website. Mochten er verdere versoepelingen doorgevoerd kunnen en mogen worden, dan laten we dit uiteraard weten.

Aanvullende richtlijnen vanaf 13 jaar

 1. Indien jij of jullie ouders misschien vinden dat je toch niet moet gaan trainen vanwege de coronacrisis, dan begrijpen wij dat. Graag dit melden bij je trainer;
 2. Zorg dat er vijf minuten ruimte tussen de aanvang van de trainingen zit. Ga niet langs de lijn staan wachten;
 3. Spelers die zich niet houden aan de geldende regels, moeten het terrein verlaten;
 4. Alleen trainingen in de vorm van conditie en techniek vormen zijn toegestaan, wedstrijden/competities en toernooien blijven verboden.
 5. Na de training gaan we als team tegelijk van het veld en gaan direct naar huis;
 6. Stap direct na thuiskomst onder de douche.

Jeugd t/m 12 jaar

“Papa/mama wanneer mag ik weer voetballen?” Wat zal dat een veel gestelde vraag zijn van uw zoon of dochter. In een periode waar we met veel beperkende maatregelen te maken hebben gehad, kregen we afgelopen week het goede nieuws dat onze jongste leden, maar ook de oudere jeugd, weer mogen sporten. Als jeugdbestuur zijn we blij voor onze jongens en meisjes dat ze hun favoriete sport weer mogen gaan beoefenen. Wat is er mooier dan met je vriendjes of vriendinnetjes tegen een bal aan te trappen en plezier te hebben.

Ondanks de toestemming zijn er wel een aantal maatregelen van toepassing de komende periode. Ik wil dan ook de ouders, trainers, begeleiders en spelers vragen onderstaande goed door te nemen maar vooral na te leven.

Aanvullende richtlijnen t/m 12 jaar

 1. Heerenveense Boys biedt de mogelijkheid aan de teams om vanaf 29 april a.s. weer te beginnen met trainen; Jullie mogen tijdens de training zowel trainen als onderling een wedstrijdje spelen;
 2. Dit betreft in eerste instantie de leeftijdsgroep JO7 (OC) t/m 12 jaar jongens en meisjes;
 3. De trainingen worden hervat conform het bestaande trainingsschema waarbinnen veld B (wetraveld) wordt vervangen door het hoofdveld als zijnde trainingsveld;
 4. Indien je niet fit bent, verkouden, keelpijn, koorts of één van deze symptomen, dan zeg je de training af bij de trainer;
 5. Indien jij of jullie ouders misschien vinden dat je toch niet moet gaan trainen vanwege de coronacrisis, dan begrijpen wij dat. Graag dit melden bij de trainer en/of leider van je team;
 6. De  oudere leeftijdsgroep van 13 t/m 18 jaar zal de komende weken gefaseerd worden ingevoerd. Hier zijn we aan het nadenken hoe we dit goed en veilig kunnen invullen binnen de mogelijkheden van ons complex;
 7. De trainer zal trachten zo veel mogelijk 1,5 meter afstand aan te houden. Er mogen maximaal twee trainers per team op het veld aanwezig zijn;
 8. De trainers krijgen persoonlijk de eerste vrijblijvende keuze om hier wel/niet aan mee te werken i.v.m. mogelijke coronarisico’s; Indien een team geen trainer heeft, dan gaan we teams samenvoegen zodat iedereen met plezier kan trainen;
 9. Er worden geen toeschouwers of ouders toegelaten op ons sportpark;
 10. De kleedkamers en kantine blijven gesloten;
 11. Ouders/verzorgers brengen en halen hun kinderen naar en van het sportpark, tenzij ze op de fiets komen; Ouders mogen uitsluitend op de parkeerplaats aanwezig zijn. Denk ook hierbij om de onderlinge afstand van 1,5 meter;
 12. De kinderen moeten zich thuis omkleden en douchen. Ze maken gebruik van een eigen drinkbidon;
 13. Er wordt uitsluitend gebruik gemaakt van het kunstgrasveld en het hoofdveld;
 14. Gebruikte materialen worden dagelijks schoongemaakt. Dit is de verantwoording van de trainer(s);
 15. De trainers hebben namens Heerenveense Boys een belangrijke rol in dit geheel. Ze moeten attent zijn op symptomen bij de spelersgroep;
 16. Toegelaten trainers hebben i.v.m. grotere risico’s in deze doelgroep een leeftijd beneden 60 jaar;
 17. De trainers begeleiden de speler na de training naar de parkeerplaats. Ouders wees dus op tijd;
 18. Bij vragen of onduidelijkheden graag contact opnemen met de leider van het desbetreffende team of jeugdcoördinator van de desbetreffende leeftijdsgroep.

Toegang tot ons sportcomplex

De jeugd tot en met 12 jaar dient via de hoofdingang de velden op te komen en ook weer te verlaten.
De jeugd van 13 tot en met 18 jaar en volwassen leden dienen via de kleine ingang bij de kleedkamers de velden op te komen en ook weer te verlaten.

Foto’s hervatten trainingen

Onderstaand een aantal foto’s van afgelopen week.

Hervatten trainingen jeugdteams na coronaperiode

Hervatten trainingen jeugdteams na coronaperiode

Tot slot wil ik, namens het bestuur en jeugdbestuur, alle jeugdleden en senioren (m/v) heel veel plezier toe wensen! Wedstrijden zit er niet in, maar met je teamgenoten weer tegen een bal aan trappen is al een mooie beloning voor ons allen.

Met sportieve groet,

Folkwin Holtrop
Voorzitter jeugdvoetbal Heerenveense Boys

Sportpark 'de Akkers' Heerenveense Boys

Deel deze pagina

Laatste nieuws

Hoofdsponsor

Co-sponsoren

Overige sponsoren