01 november 2017

Bij deze willen we alle leden van onze voetbalvereniging van harte uitnodigen op de algemene ledenvergadering van onze vereniging. Deze zal plaatsvinden in onze kantine op vrijdag 3 november aanstaande en aanvangen om 20:00 uur.

Agenda

 1. Opening en welkom
 2. Vaststellen agenda
 3. Notulen Algemene ledenvergadering 07-10-2016 (link)
 4. Financieel jaarverslag
 5. Verslag kascommissie
 6. Verkiezing kascommissie
 7. Vaststellen contributie 2019
 8. Vaststellen begroting 2017-2018

Pauze

 1. Bestuursverkiezing
  – positie penningmeester vacant
  – positie algemeen bestuurslid vacant
 2. Ontwikkelingen binnen de vereniging
 3. Rondvraag
 4. Afsluiting

Deel deze pagina

Laatste nieuws

Hoofdsponsoren

Co-sponsor

Subsponsoren

Overige sponsoren