Algemene ledenvergadering

Het bestuur van VV Heerenveense Boys nodigt alle leden uit voor de algemene ledenvergadering die zal plaatsvinden op vrijdag 17 november aanstaande om 20:00 uur in de kantine van de club.

Iedereen is van harte welkom.

 

De agenda:

1. Opening en welkom
2. Vaststellen agenda
3. Notulen Algemene ledenvergadering 2 december 2022
4. Financieel jaarverslag
5. Verslag kascommissie
6. Verkiezing kascommissie
7. Vaststellen begroting 2023-2024
8. Vaststellen contributie 2024-2025

Pauze

9. Bestuurs- en overige vacatures
➢ Penningmeester
➢ Ledenadministratie
➢ Bestuurslid communicatie
➢ Activiteitencommissie
➢ Toernooicommissie
➢ Schoonmaakploeg
➢ TC-vrouwen
➢ Wedstrijdsecretariaat
➢ Schoonmaak van complex (met een vergoeding)
➢ Materiaalman
➢ Sponsorcommissie
10.Ontwikkelingen binnen de vereniging
11.Rondvraag
12.Afsluiting

Deel deze pagina

Laatste nieuws

Hoofdsponsor

Co-sponsor

Subsponsoren

Overige sponsoren