Werkgroep verbouw kantine

Deze werkgroep gaat een plan maken voor renovatie van de kantine om deze duurzamer, functioneler en moderner te maken. Het is de bedoeling om een nieuw plafond inclusief LED-verlichting te realiseren, een nieuwe vloer te plaatsen, de barbetimmering te vervangen en de kantine voorzien van een nieuw interieur, waarmee onze kantine een zodanige ‘facelift’ krijgt dat hij gezelliger wordt en de komende jaren er weer tegen aan kan.

Het uitgewerkte plan wordt gepresenteerd aan het bestuur. Als het bestuur kan instemmen met het plan en dit plan financieel haalbaar is, is de doelstelling op de werkzaamheden tijdens de winterstop te realiseren.

Samenstelling

Onze werkgroep verbouw kantine bestaat uit:

Richard Toering
Roel Veenstra

Meehelpen?

Bij deze renovatie is hulp natuurlijk van harte welkom! Wilt u helpen? Meld dit dan bij bovenstaande leden van deze werkgroep of bij het bestuur. Vele handen maken licht werk!

Deel deze pagina

Laatste nieuws

Hoofdsponsoren

Co-sponsor

Subsponsoren

Overige sponsoren