Kledingreglement Heerenveense Boys

  1. Onder tenue in het kader van de kledinglijn van voetbalvereniging Heerenveense Boys wordt verstaan een shirt, een voetbalbroekje en een paar voetbalkousen;
  2. Het shirt en het broekje worden door de vereniging in bruikleen gegeven en blijven eigendom van de vereniging. De kousen worden door het lid bij de vereniging aangeschaft en kosten per paar 7 euro. De gebruiker dient het tenue te wassen conform de (gebruikelijke) wasvoorschriften;
  3. Het tenue mag uitsluitend worden gebruikt voor representatieve doeleinden tijdens wedstrijden en toernooien. Het is verboden het in bruikleen gegeven tenue te gebruiken voor trainingen en overige privé-activiteiten;
  4. Ieder lid die een tenue in bruikleen heeft, is een jaarlijkse bijdrage verschuldigd overeenkomstig de vastgestelde contributie;
  5. Bij vermissing of onherstelbare beschadiging van een onderdeel van het tenue wordt de gebruiker aansprakelijk gesteld, tenzij de beschadiging is ontstaan als gevolg van aantoonbare overmacht (bijv. kapot shirt tijdens wedstrijd ). De hieruit voortvloeiende kosten zijn voor rekening van de gebruiker. De gebruiker is als dan een bedrag verschuldigd van: shirt: € 31,00 broekje: € 18,00 kousen: € 7,50.
  6. Kleine beschadigingen zoals een losse naad e.d. dient men zelf te herstellen. In geval van twijfel dient men contact op te nemen met de beheerder van het kledingfonds.
  7. Als het tenue tijdens het seizoen te klein wordt, kan men onder inlevering van het oude tenue, in aanmerking komen voor een groter tenue.
  8. Indien tijdens het voetbalseizoen het lidmaatschap wordt beëindigd, dient de in bruikleen gegeven kleding te worden ingeleverd. Er vindt geen restitutie van de kledingbijdrage plaats.
  9. De bijdrage kledinglijn v.v. Heerenveense Boys wordt automatisch via de jaarlijkse contributie in rekening gebracht. Indien men lid wordt in de loop van het voetbalseizoen, is men een bijdrage verschuldigd overeenkomstig de vastgestelde contributieregeling;
  10. Indien de kledingbijdrage niet via de contributie wordt voldaan, wordt het tenue ingenomen.

Deel deze pagina

Laatste nieuws

Hoofdsponsoren

Co-sponsor

Subsponsoren

Overige sponsoren