Consul

De consul heeft tot taak het keuren van de speelvelden en de kleedkamers. De hoofdtaken van een consul bestaan uit het beoordelen van de bespeelbaarheid van de speelvelden en het informeren van de thuisspelende- en bezoekende vereniging(en), scheidsrechter(s) en eventuele assistent-scheidsrechters bij afkeuringen. Ook het controleren van de velden op de kwaliteitsnormen voetbalaccommodatie (zoals het jaarlijks controleren van de hoogte van de doelen) behoort tot het takenpakket van de consul.

De keuring heeft tot doel, onder de heersende weers- en terreinomstandigheden, de geschiktheid van een speelveld te bepalen voor het spelen van voetbalwedstrijden. Dit in het belang van een sportief en vlot verloop van de competities, het voorkomen van ongewenste (reis)kosten en het beperken van schade aan de terreinen.

Bij de keuring moet rekening worden gehouden met een aantal factoren die van invloed zijn op de bespeelbaarheid van een terrein, zoals:

  • actuele terreingesteldheid (onderhoudstoestand);
  • voorbije, heersende en komende weersomstandigheden;
  • jaargetijde (najaar, winter, voorjaar of zomer);
  • aantal gespeelde en nog te spelen wedstrijden (gebruiksintensiteit).

Samenstelling

Ons consul bestaat uit:

Lammert Baas
Consul
  • 0513-633216

Deel deze pagina

Laatste nieuws

Hoofdsponsor

Co-sponsor

Subsponsoren

Overige sponsoren