Verklaring Omtrent het Gedrag

Heerenveense Boys vindt het belangrijk dat haar leden in een veilig klimaat kunnen sporten. Eén van de manieren om dit te realiseren is beleid maken rondom vrijwilligers die met jeugd of anderszins kwetsbare personen in aanraking komen. Wij hebben besloten om al onze vrijwilligers te vragen een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) aan te vragen en in te leveren.

Wat is een VOG?

Een VOG is een verklaring van het Ministerie van Veiligheid en Justitie waaruit blijkt dat het gedrag in het verleden van een persoon geen bezwaar oplevert voor het gevraagde doel. In het geval van de vrijwilligers bij het jeugdvoetbal van Heerenveense Boys wordt er dus alleen gekeken of de vrijwilliger geen strafbare feiten op zijn naam heeft staan, zoals seksuele intimidatie of kindermishandeling.

Meer informatie

Meer informatie over het VOG is te vinden op de website van het NOC NSF en/of die van de Vereniging Nederlandse Organisaties vrijwilligerswerk (NOV).

De overheid stimuleert sportverenigingen om vrijwilligers een VOG te laten aanvragen door het online aanvragen van een VOG vanaf 1 januari 2015 gratis aan te bieden.

Procedure

Onze aanvraag is ondertussen goedgekeurd door het ministerie van veiligheid en justitie. Op dit moment wordt alles in gereedheid gebracht om het proces van aanvragen in te richten. Ons doel is om voor eind januari 2018 alle vrijwilligers een mail te sturen met het verzoek het VOG gratis aan te vragen en in te leveren. In deze mail zal ook een instructie over het aanvraagproces gegeven worden. Momenteel hoef je zelf nog geen actie te ondernemen voor het verkrijgen van een VOG. We hopen het hele proces 1 april 2018 afgerond te hebben voor onze bestaande vrijwilligers. Vanaf dan gaat het inleveren van een VOG een vast onderdeel zijn in het aannamebeleid van onze vrijwilligers.

Deel deze pagina

Laatste nieuws

Hoofdsponsoren

Co-sponsor

Subsponsoren

Overige sponsoren