Beëindiging lidmaatschap

Hieronder informatie omtrent de procedure voor het beëindigen van het lidmaatschap van Heerenveense Boys.

Voor een correcte en definitieve afronding van het lidmaatschap dient onderstaande procedure strikt gevolgd te worden. Tevens is informatie omtrent de procedure voor het aanvragen van overschrijving naar een andere vereniging.

Procedure

Voor het beëindigen van het lidmaatschap van Heerenveense Boys dienen de volgende stappen genomen te worden:

 1. Meld uw verzoek tot beëindiging lidmaatschap schriftelijk aan bij onze ledenadministratie. Dit kan per post of e-mail;
 2. Lever uw tenue en andere eigendommen van Heerenveense Boys in bij de Boysshop. Zorg dat u een bewijs krijgt voor het inleveren van de kleding en eventuele andere eigendommen van Heerenveense Boys. Bij sluiting van de Boysshop kan de kleding o.v.v. naam en team ingeleverd worden in de kantine. Indien u begin juni nog een toernooi of wedstrijd te spelen, dan dient u de kleding direct in de week na de wedstrijd of het toernooi in te leveren. LET OP: onze kledinglijn zal circa half juni sluiten;
 3. Zorg dat u de overige (financiële) verplichtingen tijdig hebt voldaan. Denk hierbij aan openstaande boetes, contributies en dergelijke;
 4. Graag een kort bericht per e-mail aan de ledenadministratie versturen dat aan punt 2 (inleveren kleding en dergelijke) is voldaan.

Uw afmelding is pas definitief na afronding van bovenstaande punten en een schriftelijke bevestiging van onze ledenadministrateur. Bovenstaande punten dienen te geschieden binnen een maand na afmelding, echter zeker vóór 31 mei van het betreffende verenigingsjaar.

Informatie en aandachtspunten

 1. De volledige afronding van voorgaande punten inzake de procedure beëindiging lidmaatschap dient te geschieden vóór 31 mei van het betreffende verenigingsjaar. Bij een afmelding na 31 mei gaat u weer de volledige (financiële) verplichtingen aan voor een volledig seizoen;
 2. Een mondelinge of schriftelijke afmelding bij één van de vele vrijwilligers van Heerenveense Boys, waaronder leiders en trainers, wordt niet in behandeling genomen;
 3. U bent persoonlijk verantwoordelijk voor een correcte afhandeling van uw afmelding conform voorgaande procedure. Deze verantwoordelijkheid zal/kan nooit worden overgenomen door een leider, trainer of andere vrijwilliger;
 4. Mochten er om gegronde redenen (school, blessures of werk) twijfels zijn omtrent het voortzetten van het lidmaatschap, neem dan vóór 31 mei contact op met de ledenadministratie. In overleg kan dan voor de beste oplossing worden gekozen;
 5. Het lidmaatschap is aangegaan tot het einde van het verenigingsjaar (31 mei), met stilzwijgende verlenging voor telkens één jaar;
 6. Indien het lidmaatschap in de loop van het verenigingsjaar wordt opgezegd, is over het gehele verenigingsjaar contributie verschuldigd;
 7. Men blijft contributie verschuldigd wanneer een afmelding niet volgens bovenstaande procedure heeft plaatsgevonden;
 8. Men blijft kledinghuur verschuldigd wanneer bij afmelding niet tijdig het volledige tenue en/of andere eigendommen van Heerenveense Boys worden geretourneerd;
 9. De opzegging is voor het lid pas van kracht na ontvangst van een schriftelijke bevestiging van onze ledenadministrateur;
 10. Mocht men na beëindiging van het lidmaatschap toch graag op de hoogte blijven van wat er binnen Heerenveense Boys gebeurt, dan heeft u de mogelijkheid om tegen een geringe vergoeding donateur (Vriend van Heerenveense Boys) te worden.

Overschrijving

Mocht u zich willen overschrijven naar een andere vereniging, dan werkt Heerenveense Boys daar natuurlijk aan mee. Er dient echter wel voldaan te zijn aan alle eisen welke gesteld zijn aan het beëindigen van het lidmaatschap. De overschrijving zal dus pas in behandeling worden genomen nadat is vastgesteld dat aan alle verplichtingen is voldaan. Houd er rekening mee dat de verwerking van een overschrijving enkele weken is.

Procedure overschrijving

Aan het einde van seizoen 2015-2016 heeft de KNVB de overschrijvingsprocedure sterk gewijzigd.
In het kort: het nieuwe overschrijven vindt digitaal plaats waardoor er geen papieren overschrijvingsformulier meer door de verenigingen hoeft te worden opgesteld. Ook hoeft er geen ledenmutatiekaart (LMK) en spelerspas (per seizoen 2017-2018 wordt er gewerkt met een digitale spelerspas) meer meegestuurd te worden naar de KNVB. Al met al een stuk minder rompslomp voor spelers en verenigingen.

De procedure voor leden is als volgt:

 1. Lid meldt zich aan bij nieuwe vereniging via aanmeldingsformulier;
 2. Ledenadministratie nieuwe vereniging voert in Sportlink digitaal de gegevens in;
 3. Oude club fiatteert digitaal de overschrijving nadat is vastgesteld dat aan alle verplichtingen is voldaan;
 4. KNVB geeft finale goedkeur.

Mocht u na het lezen van voorgaande nog vragen hebben, dan kunt u contact op nemen met onze ledenadministratie.

Afsluitend hopen wij dat u altijd met veel plezier lid bent geweest van onze mooie vereniging en dat u vele mooie herinneringen hebt overgehouden aan uw lidmaatschap bij Heerenveense Boys.

Deel deze pagina

Laatste nieuws

Hoofdsponsor

Co-sponsor

Subsponsoren

Overige sponsoren