Update vanuit het jeugdbestuur

Beste leden, ouders en supporters,

Ondertussen zijn we weer begonnen aan de voorbereiding op het nieuwe seizoen.

Operationele zaken

Veel enthousiaste vrijwilligers en trainers zijn druk doende geweest het voor een ieder zo optimaal mogelijk in te regelen. Daarnaast zien we nog wel een aantal knelpunten waarvan wij verwachten deze de komende weken te kunnen oplossen. Met name het vullen van jeugdteams met trainers heeft onze volledige aandacht. Helaas heeft het CIOS, betrekkelijk laat, aangegeven nagenoeg geen stagiaires te kunnen leveren dit seizoen, vanwege de geringe interesse in het keuzeprofiel “voetbaltrainer”. Dit heeft er toe geleid dat de teams welke de afgelopen jaren gevuld zijn door deze stagiaires nu anders ingevuld dienen te worden. Zoals reeds hierboven benoemd is de verwachting dat dit de komende weken opgelost zal zijn.

Een ander fenomeen waar we de afgelopen weken mee te maken hebben gehad is spelers welke alsnog gestopt zijn. Hierdoor is bij de oudere jeugd een situatie ontstaan waarbij de aantallen niet in de juiste verhouding zijn. Dit wordt naar verwachting per omgaande gewijzigd zodat de aantallen evenredig verdeeld zijn.
Uiteindelijk is het een gezamenlijk probleem wat we gezamenlijk moeten oplossen. Dat is dan ook weer het mooie maar ook de kracht van een vereniging.

Naast deze operationele zaken hebben we ook organisatorische bestuurlijke wijzigingen doorgevoerd.

Nieuw jeugdbestuur

Het nieuwe jeugdbestuur heeft zich in dit artikel nader voorgesteld. Samengevat het volgende:

 • René Haisma is als algemeen jeugdcoördinator (AJC) het aanspreekpunt geworden voor de organisatorische zaken en aanspreekpunt voor de leeftijdscoördinatoren;
 • Hans Kroon is als technisch jeugd coördinator (TJC)  het aanspreekpunt voor de technische kant binnen onze vereniging,. Hij zal onze hoofd jeugdopleiding (HJO), Ronald de Boer, ondersteunen waar mogelijk en is aanspreekpunt voor de trainers en scouting;
 • Wij willen hiermee Ronald de Boer meer in zijn rol als HJO laten komen, zodat hij de volledige focus kan leggen op het opleiden en begeleiden van trainers en spelers.

Praktische zaken

Een paar praktische wijzigingen welke wij ook hebben doorgevoerd wil ik graag ook nog benoemen.

Onderlinge Competitie (OC)

We krijgen momenteel veel aanvragen voor proeftrainingen. Daar zijn we blij mee en willen dan ook dat deze potentiële leden in een warm bad terecht komen. Hiervoor hebben we Peter Hettinga bereid gevonden de coördinatie op zich te nemen. Hij zal zorgdragen voor de coördinatie van de JO7 op zaterdagochtend. Dit betekent dat hij ouders zal vragen ondersteuning te bieden in de organisatie hiervan.

Materiaalbeheer

Harry ter Beeke en Geert Zijlstra hebben de coördinatie van het materiaal op zich genomen. Dit betekent dat de bewaking over de trainingsballen, hoedjes en hesjes via deze mannen loopt. Ze zijn voor de teams aanspreekpunt als er vragen zijn met betrekking tot het materiaal.

Leeftijdscoördinatoren

Er zijn bij de verschillende leeftijdscategorieën enthousiaste vrijwilligers gevonden die de rol van leeftijdscoördinator op zich willen nemen. Deze personen zijn het eerste aanspreekpunt voor leiders en ouders. Dit is een intensieve rol welke soms best veel kan vergen van deze mensen. Eén van hun taken is het vullen van de teams met leiders. Wel hebben wij binnen het jeugdbestuur afgesproken dat als deze invulling niet lukt er een schema gemaakt wordt, waarbij ouders van de desbetreffende teams taken krijgen toebedeeld. Ik wil iedereen dan ook vragen eerst te proberen zelf binnen het team de eventuele problemen op te lossen alvorens het bij de leeftijdscoördinator neer te leggen.

De leeftijdscoördinatoren zijn:

 • Richard Toering, leeftijdscoördinator JO19
 • Hein Holwerda, leeftijdscoördinator JO17 en JO16
 • Bouwe Post, leeftijdscoördinator JO15
 • David Kappetein, leeftijdscoördinator JO14 en JO13
 • Geert Zijlstra, leeftijdscoördinator JO12
 • André Everts, leeftijdscoördinator JO11
 • Allard Dijksma, leeftijdscoördinator JO10 en JO9
 • vacant, leeftijdcoördinator JO10 en JO9
 • Arnold Overwijk, leeftijdscoördinator O8
 • Peter Hettinga, leeftijdscoördinator JO7
 • Fardou Visser, leeftijdscoördinator meidenvoetbal

Binnenkort zal er een volgende update verschijnen, zodat u op de hoogte bent van ontwikkelingen binnen onze vereniging of het team van uw zoon of dochter.

Graag verwijs ik u naar onze website voor de gegevens van de verschillende functionarissen. Daarnaast wil ik vragen deze mensen zo veel mogelijk per mail of telefonisch te benaderen. Als zij, de vrijwilligers, op het veld staan, willen ze ook genieten van een wedstrijd van hun kind.

Tot slot wens ik een ieder een sportief maar bovenal plezierig voetbalseizoen toe!

Met sportieve groet,

Folkwin Holtrop
Voorzitter jeugdvoetbal v.v. Heerenveense Boys

Deel deze pagina

Laatste nieuws

Hoofdsponsoren

Co-sponsor

Subsponsoren

Overige sponsoren