19 december 2017

Sneeuw op ons kunstgrasveld, heel veel regen en een zware belasting van onze velden zijn de ingrediënten geweest dat de kerstvakantie voor een aantal teams vroeger is ingetreden dan gepland. Soms welkom omdat het niet de prettigste periode is om op de natte Akkers rond te lopen, maar uiteindelijk erg jammer omdat we toch graag willen voetballen.

Kerstvakantie

Feit is dat de kerstvakantie nu voor de deur staat en alles een tempootje wordt teruggeschroefd.
Geniet er van om deze dagen met elkaar door te brengen en dat een ieder een goede start mag maken in 2018.

Zaalvoetbal

Het is ook de periode dat we weer gaan zaalvoetballen. We doen mee met het KNVB kerstzaalvoetbaltoernooi voor standaardteams (junioren) en het KNVB regionaal jeugdzaalvoetbaltoernooi (pupillen). Teamindelingen zijn gemaakt en wedstrijden zijn door de leiders in de app te benaderen. Neem bij vragen contact op met de coördinatoren, zij kunnen je van alles op de hoogte brengen.

Voorjaarscompetitie

Na de winterstop worden twee nieuwe teams toegevoegd aan de KNVB competities. JO8-3 en JO8-4 maken de overstap van de Onderlinge Competitie naar de reguliere competitie. Veel succes op het grote veld!
Dit betekent wel dat de veldbelasting en de roep om vrijwilligers en scheidsrechters nog groter wordt. We blijven hier aan werken en zoeken naar goede oplossingen, want het voetballen blijft centraal staan.
Voor een aantal teams zullen competitiewijzigingen worden toegepast. Deels door promotie-degradatie regelingen van de KNVB, maar ook deels op eigen verzoek.

Jeugdafdeling

De omvang en kwaliteit van onze jeugdafdeling levert een mooie kwalificatie in de landelijke ranking van “De Voetbaltrainer” op: nummer 97 als zesde club van Friesland en bijvoorbeeld net boven het amateur voetbalbolwerk van Nederland: IJsselmeervogels. Bekijk hier de complete landelijke top 200.
Maar als de keerzijde van deze ranking het verlies van spelplezier is, ranking gebaseerd op jeugdteams spelend op 1e klasse niveau en hoger (vreemd genoeg telt de meisjesafdeling niet mee in deze lijst), dan kiezen we toch voor het acteren van bijvoorbeeld JO19-2 en JO15-3 op een iets lager niveau. Plezier wordt ook behaald uit een overwinning op de tegenstander.
Overigens alle lof voor de begeleiding en de spelers van deze genoemde teams. De sfeer en de groepsdynamiek bleven ondanks het wekelijkse verlies toch positief. Veel succes na de winterstop!

Accommodatie

Winst valt er voor onze vereniging ook nog te halen in het verbeteren van de accommodatie en dan vooral de velden. De upgrading van de kleedkamers is fantastisch. Het tekort aan kwalitatief goede velden houdt de ontwikkeling van onze vereniging nog tegen. De eerste gesprekken met onze gemeente over een tweede kunstgrasveld waren (na een eerdere positieve insteek) ronduit teleurstellend. En toch blijft het doel om komende zomer dit veld te realiseren. Door een betere trainingsintensiteit kan de kwaliteit van onze jeugd toenemen en dat verdient onze vereniging!

We gaan nog een keer kijken naar ons wintertrainingsschema om hier het maximale rendement uit te halen, de intentie blijft om alle teams twee keer in de week te laten trainen. Er kunnen dus nog wat wijzigingen in dit schema plaatsvinden.

Scheidsrechters

Hé Scheidsrechter! Een veel gehoorde term op onze velden!
Te veel horen we deze term op ons sportpark ‘de Akkers’. En wel in negatieve zin. Een gemiddelde zaterdag zijn er veel meelevende trainers, begeleiders en ouders langs de lijn die in alle emotie nog wel eens verbaal uit willen halen naar de vrijwillig opererende leidsman of -vrouw. Emotie mag en hoort bij het voetbal. Maar benader elkaar met respect!

In positieve zin is “Hé Scheidsrechter!” een oproep aan de mensen die nog twijfelen of ze fluiten wel of niet leuk vinden. Klop aan bij onze vereniging. Graag faciliteren wij u als vrijwilliger om scheidsrechter te worden. Met de groei van het aantal teams is de uitbreiding van ons scheidsrechterskorps hard nodig. Alvast bedankt voor uw interesse en benader ons (leden TC jeugdvoetbal).

Wintertrainingsschema

IJs en weder dienende wordt in de week van 14 januari weer begonnen met de trainingen op het veld (winterschema). Definitieve uitnodigingen via de leiders en trainers volgen nog. Voor de jongste jeugd geldt dat de CIOS-trainingen op donderdag later zullen beginnen, exacte data worden nog bekendgemaakt.

Grote clubactie
Door het grote succes van de Grote clubactie, allemaal ontzettend bedankt voor jullie inzet (!!!), zijn we wel in staat wat alternatieve activiteiten te organiseren (indoor) in plaats van een training in de wintermaand. Hierover worden de pupillen van Heerenveense Boys nog geïnformeerd.

Voor eerst wensen we alle leden, betrokken en vrijwilligers van Heerenveense Boys fijne kerstdagen, een gelukkig 2018, (zaal-)voetbalplezier en tot ziens op de nieuwjaarsreceptie op 6 januari a.s. Zie voor alle informatie op onze website.

Namens de Technische Commissie jeugdvoetbal Heerenveense Boys,
Stefanie, Arnold, Marten, Kees, Hein, Harry, René, Stef, Sjouke, Harold, Ronald en Tom.

Deel deze pagina

Laatste nieuws

Hoofdsponsor

Co-sponsor

Subsponsoren

Overige sponsoren